Retreater

 Retreaterna kan vara helt i tystnad och stillhet eller med workshops, konsultationer, behandlingar och konst. De kan vara individuella eller i små grupper.